Z sieci kanalizacyjnej korzystamy na co dzień. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z zasad jej funkcjonowania. Sprawne działanie systemu jest uwarunkowane sprawnym działaniem szeregu urządzeń, które stanowią zespół elementów. Niezwykle ważnym aspektem sieci wodno- kanalizacyjnej są zasuwy, których zadaniem jest regulacja, a nawet odcinanie przepływu cieczy.

Komfort naszego codziennego życia w znacznym stopniu uzależniony jest od prawidłowego działania wieku urządzeń sanitarnych, które z kolei są związane z funkcjonowaniem systemu kanalizacyjnego. Zasuwy ze względu na istotną rolę, którą pełnią w sprawnym działaniu w tej sieci powinny wyróżniać się solidnym wykonaniem, odpornością na korozję, szczelnością oraz wytrzymałość na natężenia, które powstają w rurach. Szczególnie niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania zasuw są uderzenia hydrauliczne, dlatego model, który wybieramy do naszej sieci kanalizacyjnej powinien wyróżniać się najwyższą jakością. Wynika to w dużej mierze z tego, że zasuwy nierzadko znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pomp, których działania często ma niekorzystne skutki dla ich kondycji. Zasuwy wykorzystywane są także w urządzeniach wysypkowych i transportach, m.in. silosach płaskodennych, lejowych, rurach i redlerach. Zasuwy często dzielone są na podsilosowe, podredlerowe oraz rurowe. W zależności od rodzaju wykorzystywanego w nich napędu możemy wyróżnić modele o napędzie pneumatycznym, elektrycznym oraz ręcznym. Jak widać zasuwy to urządzenia mające niebagatelny wpływ na nasze codzienne życie, mimo że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.