Aby można było mówić o sukcesywnym funkcjonowaniu wielu gałęzi przemysłu, wspomnieć należy również i o to podstawowych elementach armatury przemysłowej, bez których przemysł nie mógłby funkcjonować tak sprawnie, jak dzieje się to teraz.

I choć przyjmuje się wśród ekspertów, że idealnie zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna nie powinna być wyposażona w żadne przepustnice i tak jest to raczej rzadkością. Normą jest więc korzystanie z dorobku technologicznego i częste wykorzystywanie przepustnic zaprojektowanych zarówno do kanałów okrągłych, jak i prostokątnych.

Jakie funkcje pełnią przepustnice wentylacyjne? Odpowiadają przede wszystkim za zamykanie (wyróżnia się 4 klasy szczelności produktów), regulację oraz rozdzielanie powietrza. Płaszczyzny przepustnic wykonane być mogą w sposób różnorodny – z jednej części, z wykorzystaniem blachy pełnej lub perforowanej, bądź z wielu płaszczyzn. Mechanizmy o których mowa dostosowane być mogą do montażu siłowników oraz izolowania kanałów przy użyciu lameli o grubości nawet do 50 mm.

Gdzie jeszcze przepustnice sprawdzają się najlepiej? Z powodzeniem wykorzystywane są również jako rozdzielacz podczas czerpania powietrza do central rekuperacyjnych z gruntownych wymienników ciepła.

Różnorodność przepustnic dostępnych na współczesnym rynku branżowym jest doprawdy ogromna. Występują więc nie tylko klasyczne przepustnice okrągłe czy prostokątne, ale również takie z obejściem. Te ostatnie zwłaszcza wykorzystywane są przy poborze powietrza do instalacji wentylacyjnej z dwóch źródeł, którymi są czerpnia ścienna oraz gruntowny wymiennik.

Przepustnice dostępne w nowoczesnej ofercie występują zarówno jako te przeznaczone do użytku standardowego, jak i przemysłowego. Tu wskazać należy również na obecność takich produktów jak przepustnice ekonomiczne, stalowe bez uszczelki, przepustnice ekscentryczne, pneumatyczne czy choćby elektryczne. To jednak i tak nie wszystko, co branża przemysłowa oferuje w zakresie przepustnic. Warto wiedzieć więcej.